Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki UAMPoznań, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:

1. Zdolności programistyczne (C, C++) na przynajmniej podstawowym poziomie.
2. Przynajmniej podstawowa znajomość kwantowej teorii pola i języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku (np. czytanie publikacji, współpraca z partnerami zagranicznymi).
3. Motywacja i zdolności do prowadzenia praktycznej pracy obliczeniowej (modyfikacje kodów, zlecanie zadań na superkomputerach, analiza wyników), a także pracy teoretycznej.
4. Motywacja do nauki, dyskusji naukowej i współpracy z innymi fizykami.
5. Stopień magistra uzyskany przed dniem rozpoczęcia pracy w projekcie (październik br. lub wcześniej).
6. Doświadczenie w obliczeniach struktury hadronów w chromodynamice kwantowej, a także w metodach chromodynamiki kwantowej na sieci jest dodatkowym atutem, ale nie jest wymagane.

Opis zadań:

Projekt dotyczy badania struktury hadronów za pomocą metod chromodynamiki kwantowej (QCD) na sieci. Do zadań doktoranta będzie należeć:
- modyfikacje istniejących i pisanie nowych kodów w językach C/C++
- zlecanie i nadzorowanie zadań na superkomputerach
- analiza i dyskusje wyników numerycznych i zagadnień teoretycznych

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 30 września 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

stypendium 3000 zł przez 36 miesięcy. Istnieje też możliwość ubiegania się o dodatkowe stypendium uniwersyteckie w wysokości ok. 1400 zł miesięcznie.

Dodatkowe informacje:

Składanie ofert drogą e-mailową: kcichy AT amu.edu.pl
Oferta powinna zawierać:
- krótkie uzasadnienie chęci przystąpienia do projektu, wraz z odniesieniem do stawianych wymagań
- opis dotychczasowych i obecnych/przyszłych zainteresowań naukowych
- listę dotychczasowych osiągnięć naukowych (np. publikacje, staże, stypendia, nagrody, udział w warsztatach/konferencjach/projektach)
- CV zawierające klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
- przynajmniej 1 list rekomendujący kandydata (preferowane 2 listy), może być wysłany oddzielnie przez osobę polecającą

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej kierownika projektu (dr hab. Krzysztof Cichy): http://kcichy.home.amu.edu.pl/
(zakładka Research oraz zawarte tam publikacje).
Zachęcam też do kontaktu drogą e-mailową z wszelkimi pytaniami dotyczącymi projektu lub aspektów formalnych proponowanego stanowiska.

Data dodania ogłoszenia: 2019-04-24 23:05:34

« wróć do ofert pracy