Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Fizyki PANWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Post Doc
Wymagania:

Wybrany kandydat musi posiadać znajomość tematyki oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu doświadczalnych badań właściwości magnetosprężystych materiałów nanostrukturalnych, udokumentowane publikacjami z listy filadelfijskiej. Wymagane jest doświadczenie w takich technikach eksperymentalnych jak: SM FMR, VNA FMR, VSM oraz znajomość oprogramowania do analizy uzyskanych danych (m.in. OriginPro, Mathcad, Wolfram Mathematica). Kandydaci powinni również dobrze znać język angielski, w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się oraz na pisanie tekstów naukowych. Kandydat powinien posiadać umiejętności pracy zespołowej.

Opis zadań:

Krótka informacja o stanowisku:
Prowadzenie badań właściwości magnetosprężystych, tłumienia magnetycznego oraz anizotropii magnetycznej cienkich warstw stopów Heuslera Co2YZ i NiMnZ(Z=Sn,Ga) oraz ferrytów cynkowych w zespole ON3.2 w ramach projektu NCN OPUS.
Kandydat będzie zaangażowany w realizację projektu NCN OPUS pt. „Korelacje pomiędzy własnościami elektromagnetycznymi i magnetosprężystymi cienkich warstw ferromagnetycznych”. Wybrany kandydat będzie stosował różne metody rezonansu ferromagnetycznego, umożliwiające zbadanie właściwości magnetosprężystych, tłumienia magnetycznego oraz anizotropii magnetycznej, wśród których są spektrometry Strain Modulated FMR, Vector Network Analyzer FMR oraz spektrometr FMR na pasmo X. Również jest możliwy udział w badaniach momentu magnetycznego na magnetometrach SQUID i VSM oraz w wytwarzaniu próbek cienkich warstw magnetycznych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 26 czerwca 2019, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Dyscyplina naukowa: Fizyka
Specjalność: Fizyka ciała stałego
Doświadczenie: stopień doktora nauk fizycznych uzyskany w roku 2019 lub z planowanym terminem obrony do dnia 01 października 2019.
Profil naukowy wg EURAXESS (szczegóły): Recognized Researcher (R2)
Tryb zatrudnienia: na czas określony, 32 miesięcy
Wymiar etatu: Pełny etat
Wynagrodzenie: 10000 PLN miesięcznie (brutto).

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
• Curriculum Vitae
• Lista publikacji
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie materiały należy przesłać w formie elektronicznej na adres: jobs@ifpan.edu.pl podając w temacie ID Oferty.
Dodatkowe informacje o stanowisku udziela dr hab. Adam Nabiałek (e-mail: nabia@ifpan.edu.pl).

Data dodania ogłoszenia: 2019-06-13 10:25:13

« wróć do ofert pracy