Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny Wroclaw, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant stypendysta
Wymagania:

- ukończone studia magisterskie na kierunku biologia, biotechnologia, fizyka, chemia lub pokrewnym
- dobra znajomość języka angielskiego
- preferowani kandydaci z doświadczeniem w badaniach z zastosowaniem: metod elektrofizjologicznych w szczególności patch-clamp, w hodowlach komórkowych, umiejętność opisu procesów z zastosowaniem kinetyki reakcji chemicznych i pokrewnych metod.

Opis zadań:

Zwycięzca konkursu będzie uczestniczyć w realizacji projektu OPUS pt. „Badanie mechanizmów plastyczności transmisji GABAergicznej w interneuronach i komórkach piramidowych hipokampa myszy” (UMO-2018/31/B/NZ4/01998). Do zadań wykonawcy należeć będzie wykonywanie doświadczeń elektrofizjologicznych z zastosowaniem techniki pomiaru potencjałów polowych i patch-clamp na neuronach w hodowli i w skrawkach mózgowych. Dodatkowo w naszych badaniach planujemy zastosowanie metod optogenetyki, laserowego „uncagingu” glutaminianu lub GABA oraz innych metod biologii komórkowej i molekularnej. Celem tych badań jest opisanie mechanizmów molekularnych GABAergicznej plastyczności synaptycznej w hipokampie.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 23 września 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

stypendium w ramach projektu OPUS w wysokości 3.500 PLN na miesiąc

Dodatkowe informacje:

Kandydaci proszeni są o przesyłanie cv i listu motywacyjnego do prof. Jerzego Mozrzymasa: jerzy.mozrzymas@umed.wroc.pl

Data dodania ogłoszenia: 2019-09-11 13:24:23

« wróć do ofert pracy