Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet WarszawskiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Magistrant stypendysta
Wymagania:

- Bycie studentem studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka lub informatyka lub bycie przyjętym na te studia najpóźniej 01.10.2019
- Zainteresowanie rachunkiem prawdopodobieństwa
- Solidna wiedza z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, analizy funkcjonalnej oraz teorii procesów stochastycznych.
- Znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

Celem projektu jest znalezienie nowych oszacowań dla rozmaitych wysokowymiarowych obiektów losowych.
Zadania badawcze obejmują szacowanie supremów procesów stochastycznych, norm macierzy losowych oraz momentów i ogonów
wieloliniowych form losowych (zarówno w przypadku rzeczywistym, jak i wektorowym), badanie
nierówności koncentracyjnych i odchyleń od średniej dla logarytmicznie wklęsłych wektorów
losowych oraz regularności półgrupy ciepła na kostce dyskretnej.

Typ konkursu NCN: MAESTRO – ST
Termin składania ofert: 25 września 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium: 1000 zł/mc przez okres 12 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty: CV, wykaz ocen z dotychczasowego przebiegu studiów oraz jednostronicowy opis zainteresowań i osiągnięć naukowych
prosimy przesłać na adres rlatala@mimuw.edu.pl

Sposób rekrutacji: na podstawie przesłanych dokumentów oraz ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej

Przewidywane rozpoczęcie pracy w projekcie: październik 2019

Prosimy o przesłanie dokumentów wraz z następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

Data dodania ogłoszenia: 2019-09-11 18:41:00

« wróć do ofert pracy