Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Polonistyki Uniwersytetu WarszawskiegoWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant/doktorantka
Wymagania:

1. status doktoranta/doktorantki;
2. wykształcenie w dziedzinie kulturoznawstwa, socjologii, muzykologii lub pokrewnych;
3. zainteresowania naukowe w tematyce badań nad muzyką popularną;
4. doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych na źródłach zastanych;
5. bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
6. znajomość nurtów filozoficznych z kręgu nowego materializmu i tzw. assemblage theory (Deleuze, DeLanda, Latour) będzie dodatkowym atutem;
7. dyspozycyjność w Warszawie będzie dodatkowym atutem.

Opis zadań:

1. zbieranie i opracowywanie materiałów empirycznych;
2. przeprowadzenie badań (case study w ramach projektu);
3. przygotowanie publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 18 października 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 1500 zł przez okres 20 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Konkurs w ramach projektu „Układy muzykujące: muzyka popularna a nowy materializm”, pod kierownictwem dr Artura Szareckiego.

Kandydaci i kandydatki proszeni są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: szarecki.artur@gmail.com, w temacie wpisując „OPUS”.

Zgłoszenia zostaną ocenione zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Naukowego Centrum Kultury określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Komisja zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 29.XI.2019.

Data dodania ogłoszenia: 2019-09-16 10:36:52

« wróć do ofert pracy