Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKRAKÓW, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: DOKTORANT STYPENDYSTA
Wymagania:

Wykształcenie socjologiczne lub pokrewne (kulturoznawstwo, geografia społeczna, itp), dobra znajomość literatury z zakresu kulturowych studiów miejskich i "community studies", dobra znajomość jakościowych metod badawczych oraz doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych i analizie danych jakościowych, doskonała znajomość języka angielskiego, pożądana znajomość teorii praktyk społecznych, pożądana znajomość metod analiz przestrzennych, pożądane doświadczenie w podobnych projektach badawczych, doskonała znajomość Krakowa i życia kulturalno-społecznego tego miasta, pożądane doświadczenie w badaniach Krakowa, zainteresowanie miastem i studiami miejskimi.

Opis zadań:

Poszukiwanie, gromadzenie i analiza danych zastanych; prowadzenie wywiadów pogłębionych, obserwacji i etnografii wizualnej; transkrypcja wywiadów; analiza i interpretacja danych jakościowych; wsparcie techniczno-administracyjne; upowszechnianie i popularyzacja wyników badań, w tym prowadzenie strony internetowej i mediów społecznościowych projektu.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 20 października 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

stypendium 2000 PLN na okres 11 miesięcy

Dodatkowe informacje:

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres marta.klekotko@uj.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2019-09-17 21:01:29

« wróć do ofert pracy