Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki StosowanejKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendium dla studenta/studentki
Wymagania:

- status studenta 1 roku studiów II stopnia (lub IV roku studiów jednolitych) fizyki lub wyżej, posiadającego opanowane podstawy fizyki teoretycznej, a w szczególności mechaniki kwantowej oraz elementów teorii grup;
- umiejętność programowania z użyciem pakietu Mathematica;
- umiejętność posługiwania się pakietem LaTeX;
- znajomość́ języka angielskiego.

Opis zadań:

Stypendysta(ka) będzie prowadził(a) badania w ramach projektu NCN OPUS-14-ST2 "Ciężkie bariony i podwójnie ciężkie tetrakwarki w efektywnym modelu chiralnym dla chromodynamiki kwantowe"j. Do zadań stypendysty/stypendystki będzie należało zapoznanie się z chiralnym modelem kwarkowo-solitonowym, przeprowadzenie w ramach tego modelu obliczeń analitycznych rozszczepień masowych oraz szerokości rozpadu dla ciężkich barionów oraz zinterpretowanie otrzymanych wyników w świetle istniejących danych doświadczalnych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 20 października 2019, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 2000 PLN / miesiąc przez okres 12 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Zainteresowanych kandydatów proszę o przesłanie dokumentów poświadczających spełnianie wymagań konkursu (w tym wykaz ocen ze studiów i stopnia oraz odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub inny dokument potwierdzający), CV oraz oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”] na podany wyżej adres mailowy michał.praszalowicz@uj.edu.pl
Komisja konkursowa po zebraniu ofert przeprowadzi kwalifikację kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Komisja może również wezwać wybranych kandydatów w celu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji oraz ewentualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Data dodania ogłoszenia: 2019-09-19 10:07:30

« wróć do ofert pracy