Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii NaukKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendysta - doktorant
Wymagania:

status studenta studiów doktoranckich;
dobra znajomość podstaw inżynierii materiałowej;
dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne korzystanie z literatury naukowej;
umiejętność pracy indywidualnej i w zespole;
rzetelność, skrupulatność, pracowitość i odpowiedzialność za powierzone prace;
gotowość do ciągłego doskonalenia się i rozszerzania posiadanych umiejętności;
gotowość do aktywnego udziału w konferencjach i stażach naukowych, w tym zagranicznych.
- zaradność, motywacja do pracy naukowej, duże zaangażowanie w wykonywaną pracę
badawczą,
- dodatkowym atutem będzie doświadczenie badawcze potwierdzone udziałem w kołach
naukowych, konferencjach oraz autorstwem/współautorstwem w publikacji/ach.

Opis zadań:

Aktywny udział w pracach badawczych w ramach projektu „Wpływ rozkładu orientacji granic ziaren na przewodnictwo jonowe w tworzywach na bazie dwutlenku cyrkonu”; przygotowanie próbek z tetragonalnych polikryształów dwutlenku cyrkonu stabilizowanego trójtlenkiem itru do badań SEM/EBSD; analiza danych otrzymanych z pomiarów mikroskopii orientacji SEM/EBSD i elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej EIS; udział w przygotowaniu publikacji naukowych; prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 16 grudnia 2019, 15:00
Forma składania ofert: osobiście
Warunki zatrudnienia:

Rodzaj umowy: stypendialna
Stypendium: 2000 zł/miesięcznie
Data rozpoczęcia: styczeń 2020
Okres zatrudnienia: 24 miesiące

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia będą oceniane przez zespół powołany przez kierownika projektu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 grudnia 2019 r. o godz.12.00.
Warunkiem zatrudnienia w projekcie jest posiadanie statusu studenta studiów doktoranckich.
Warunkiem zatrudnienia w projekcie jest brak zatrudnienia na umowę o pracę/umowę cywilno-prawną w projektach NCN.
Dodatkowe informacje dotyczące tematyki projektu kandydaci mogą uzyskać bezpośrednio od kierownika projektu (prof. dr hab. inż. Marek Faryna, e-mail:m.faryna@imim.pl).

Data dodania ogłoszenia: 2019-09-26 14:09:43

« wróć do ofert pracy