Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet ŚląskiKatowice, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendysta-doktorant
Wymagania:

• znajomość podstaw biofizyki, biomechaniki
• stopień naukowy magistra w obszarze: fizyka, biofizyka, biotechnologia lub pokrewne, znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 umożliwiająca czytanie i pisanie prac anglojęzycznych, wygłaszanie prezentacji ustnych oraz płynną komunikację,
• doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych (AFM), mikrospektrofotometru Ramana,
• umiejętność prowadzenia analiz ilościowych procesów i obiektów biologicznych, w tym analizy obrazów mikroskopowych,
• umiejętność pracy samodzielnej i w zespole

Opis zadań:

Doktorant będzie brał udział w projekcie Regulatory feedback loops underlying pavement cell morphogenesis (Regulacyjne sprzężenie zwrotne w trakcie morfogenezy komórek epidermy liścia); akronim: FLUM
Projekt realizowany w ramach konkursu międzynarodowego SHENG1 przez partnerów z Polski i Chin (Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences in Beijing). Prace zespołu polskiego finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki (Nr DEC-2018/30/Q/NZ3/00189) i kierowane przez dr Dorotę Borowską-Wykręt.
Prace badawcze doktoranta-stypendysty będą obejmowały:
• analizę składu i struktury ściany komórkowej epidermy liścieni i liści arabidopsis z wykorzystaniem nowoczesnych metod mikroskopowych i pomiarowych (mikrospektroskopia Ramana, mikroskop sił atomowych - AFM),
• analizę czasoprzestrzennej zmienności składu ściany komórkowej epidermy liścieni i liści w linii dzikiej i mutantach.

Typ konkursu NCN: Projekt międzynarodowy – NZ
Termin składania ofert: 10 stycznia 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

stypendium naukowe w wysokości 3500 PLN/miesiąc (pomniejszone o składki ZUS), przewidziane na 36 miesięcy począwszy od 01.02.2020

Dodatkowe informacje:

Konkurs ma charakter otwarty. Procedura konkursowa zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach I etapu rekrutacji. Rozmowy kwalifikacyjne (II etap) odbędą się 14.01.2020.
Wymagane dokumenty:
• podanie skierowane do kierownika projektu, dr Doroty Borowskiej-Wykręt (Zespół Biofizyki i Morfogenezy Roślin, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice, email: dorota.borowska-wykret@us.edu.pl),
• życiorys, CV ( ze względów formalnych CV musi zawierać klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji -zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883”),
• udokumentowane informacje o publikacjach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych i innych osiągnięciach naukowych,
• kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich w obszarze nauk ścisłych/ przyrodniczych,
• oświadczenie o zamiarze ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej przy UŚ,
• oświadczenie o niestudiowaniu w innej szkole doktorskiej oraz o braku zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego od 1 lutego 2020 roku,
• dane kontaktowe osoby, która może wystawić referencje.
Powyższe dokumenty należy nadesłać w terminie do 10.01.2020 do godziny 10.00 w formie elektronicznej na adres: dorota.borowska-wykret@us.edu.pl
Wybór stypendysty odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.).

Data dodania ogłoszenia: 2019-10-18 10:40:19

« wróć do ofert pracy