Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Matematyki i Informatyki UJKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendysta
Wymagania:

• podstawowa wiedza na temat sieci neuronowych i nauczania maszynowego,
• dyspozycyjność przynajmniej 2 dni w tygodniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ,
• umiejętność programowania (Python, C++) w zakresie pozwalającym na przeprowadzanie eksperymentów komputerowych,
• dodatkowym atutem będzie znajomość bibliotek: TensorFlow, PyTorch.

Opis zadań:

• prowadzenie badań naukowych w obszarze sieci neuronowych i nauczania maszynowego, zgodnie z założeniami projektu "Efektywne metody uczenia nienadzorowanego z zastosowaniami w głębokim nauczaniu", w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu,
• projektowanie, implementacja, testowanie, utrzymanie i dokumentowanie oprogramowania tworzonego na potrzeby projektu oraz wykorzystywanego w ramach realizacji projektu,
• współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym pomoc w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 22 listopada 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2 500 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 12 miesięcy.
W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Dodatkowe informacje:

Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/wystąpień,
• co najmniej jeden kontakt (adres e-mail) do pracownika naukowego, który byłby gotowy napisać dla aplikanta list polecający.
Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres lukasz.struski@uj.edu.pl (temat: Stypendium Opus 13).

Data dodania ogłoszenia: 2019-11-08 16:43:06

« wróć do ofert pracy