Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Inżynierii Chemicznej PANGliwice, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: post-doc
Wymagania:

a) stopień naukowy doktora w dyscyplinie inżynierii chemicznej, technologii chemicznej lub pokrewnej, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia
w projekcie, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie NCN Opus 12;
b) ukończony kierunek studiów: inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna lub pokrewny;
c) wymagane doświadczenie w poniższych zagadnieniach:
• badanie i modelowanie reaktorów chemicznych (w szczególności reaktorów katalitycznych),
• badanie transportu ciepła, masy i pędu,
• bardzo dobra znajomość programów do wykonywania obliczeń i tworzenia symulacji komputerowych typu ANSYS Fluent, Solidworks, Matlab,
• modelowanie obliczeń cieplnych i przepływowych dla struktur trójwymiarowych,
d) co najmniej 4 publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports potwierdzających doświadczenie w powyższych zagadnieniach,
e) dobra znajomość języka polskiego,
f) dobra znajomość języka angielskiego,
g) predyspozycje do pracy naukowej i zespołowej

Opis zadań:

Kandydat będzie uczestniczył w modelowaniu i optymalizacji reaktorów chemicznych
o strukturalnych wypełnieniach katalitycznych (metalowe piany stałe), przeznaczonych do dopalania metanu oraz lotnych związków organicznych. Ponadto przewidziane są doświadczalne badania cieplno-przepływowe oraz testy katalityczne.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 15 grudnia 2019, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

- umowa o pracę w pełnym wymiarze, na czas określony – 9 miesięcy
- Przewidywany początek zatrudnienia: 01 stycznia 2020 r.

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie następujących dokumentów:
1) podanie;
2) życiorys;
3) kwestionariusz osobowy;
4) odpisy dyplomów i certyfikatów;
5) opis dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego, w tym publikacje w czasopismach naukowych, prezentacje konferencyjne, projekty badawcze, nagrody itp.;
6) streszczenie pracy doktorskiej;
7) opinia promotora pracy doktorskiej (opiekuna naukowego, przełożonego).

Kandydat może być zaproszony przez Komisję na rozmowę kwalifikacyjną.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 grudnia 2019 r.

Dodatkowych informacji udziela: dr inż. Anna Gancarczyk, anna.g@iich.gliwice.pl

Data dodania ogłoszenia: 2019-11-13 11:33:04

« wróć do ofert pracy