Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, Polska Akademia NaukŁódź, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: DOKTORANT – STYPENDYSTA (2 etaty)
Wymagania:

1. Student ostatniego roku stacjonarnych studiów magisterskich kierunku chemicznego lub pokrewnego lub magister kierunku chemicznego lub pokrewnego (studia ukończone w ciągu ostatnich 5 lat);
2. Status doktoranta w CBMiM PAN w Łodzi lub gotowość do uczestnictwa w Szkole Doktorskiej (BioMedChem);
3. Przygotowanie w zakresie chemii organicznej. Znajomość chemii polimerów będzie dodatkowym atutem;
4. Znajomość technik analitycznych NMR, UV, IR;
5. Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
6. Otwartość na interdyscyplinarną współpracę;
7. Motywacja do prowadzenia badań naukowych, kreatywność;

Opis zadań:

Badania prowadzone w ramach Projektu:
„Hydrożele zbudowane z dynamicznych węzłów sieci o kontrolowanej przepuszczalności i wzmożonej rozpuszczalności leków do potencjalnego leczenia ginekologicznego”
będą dotyczyć:
1. Syntezy i charakteryzacji komonomerów, polimerów i kopolimerów;
2. Modyfikacji struktury polimerów;
3. Wytwarzania materiałów hydrożelowych o właściwościach odwracalnych;
4. Szczegółowej charakteryzacji otrzymywanych materiałów;
5. Współpracy ze środowiskiem biomedycznym;
6. Udziału w krajowych/międzynarodowych konferencjach naukowych

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 30 października 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium NCN: 3500 zł/miesiąc przez 48 miesięcy (6 miesięcy okresu próbnego)
Typ konkursu: SONATA BIS 8 – ST5
Kierownik projektu: dr Monika Gosecka
Termin rozstrzygnięcia konkursu: Kandydatury będą rozpatrywane w naborze ciągłym wg. kolejności składania ofert. Po wyborze 2 osób, konkurs uważa się za rozstrzygnięty.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny z danymi kontaktowymi uwzględniający chęć przystąpienia do projektu wraz z odniesieniem do stawianych wymagań.
2. Życiorys – CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w wydawnictwach/czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych.
3. Kopia dyplomu lub oficjalnego dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub oficjalne pismo potwierdzające statut studenta ostatniego roku stacjonarnych studiów magisterskich.
4. Przynajmniej 1 list rekomendacyjny od promotora lub opiekuna bezpośrednio współpracującego z kandydatem.

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres bjezyn@cbmm.lodz.pl, do wiadomości mdybko@cbmm.lodz.pl; załączenie wymaganych dokumentów w formie PDF.
Dodatkowych informacji udziela dr Monika Gosecka tel. (42) 6803 270, 696 724 486, e-mail: mdybko@cbmm.lodz.pl

Dodatkowe informacje:

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, NIP:7240004662, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego.”

Klauzula informacyjna:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, NIP: 7240004662 („Instytut”). Instytut będzie przetwarzać Twoje dane w celu realizacji działalności naukowo – badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, na podstawie umowy (w związku z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zależności od okoliczności. Przysługuje Ci prawo: żądania dostępu do danych, otrzymywania ich kopii; sprostowania (poprawiania); usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Data dodania ogłoszenia: 2019-11-27 10:52:57

« wróć do ofert pracy