Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet ŁódzkiŁódź, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: asystent badawczy
Wymagania:

Kandydat powinien:
• być aktualnie uczestnikiem studiów II stopnia w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych (preferowane kierunki: politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia)
• wykazywać zainteresowanie badaniami w zakresie paradyplomacji i relacji unijno-chińskich
• znać języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym
• mieć znakomite umiejętności komunikacyjne i analityczne

Opis zadań:

Przeprowadzenie badania ankietowego obejmującego pracowników władz miejskich we wskazanych miastach (ponad 800 miast)
a) stworzenie listy adresowej osób odpowiedzialnych w poszczególnych miastach za kontakty zagraniczne (na podstawie analizy stron internetowych)
b) przygotowanie ankiety na platformie online i kontakty z dostawcą usługi
c) rozesłanie e-maili z ankietą i telefoniczne kontakty z tymi miastami, które nie odpowiedziały na kontakt e-mailowy.
d) przeprowadzenie wstępnej analizy statystycznej zebranych danych

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 31 grudnia 2020, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w projekcie wynosi 2500 PLN miesięcznie.
• Stypendium przyznawane na 12 miesięcy
• Planowany termin rozpoczęcia: luty 2020

Dodatkowe informacje:

Termin składania ofert: 31 grudnia 2019. Zgłoszenia należy przesyłać w postaci plików PDF droga elektroniczną na adres: tkaminski@uni.lodz.pl w tytule wiadomości prosimy wpisać „Stypendium OPUS”. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać 4 pliki, zawierające, odpowiednio:
• CV
• wykaz osiągnięć i dorobku naukowego
• zaświadczenie o statusie studenta II stopnia
• list motywacyjny

Po ocenie złożonych dokumentów, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Data dodania ogłoszenia: 2019-12-09 11:22:34

« wróć do ofert pracy