Informacje dla Ekspertów NCN


Oceny wniosków składanych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki dokonują eksperci będący członkami Zespołów Ekspertów (ZE), przy pomocy ekspertów zewnętrznych.

Procedura oceny jest dwustopniowa, zaś każdy etap oceny kończy się ustaleniami dokonywanymi przez członków ZE podczas posiedzeń panelowych. W wyniku prac ekspertów powstają ostateczne listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania.


Posiedzenia Zespołów Ekspertów

Posiedzenia Zespołów Ekspertów NCN odbywają się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie przy ul. Królewskiej 57, w budynku niskim Biprostalu.

Dla ekspertów dojeżdżających na posiedzenia spoza Krakowa NCN zapewnia na czas odbywania się posiedzeń ZE zakwaterowanie w jednym z hoteli. Podczas posiedzeń zapewniona jest również obsługa cateringowa.

Koordynacją rezerwacji hotelowych dla członków Zespołów Ekspertów zajmują się w godzinach od 8.00 do 16.00 p. Aleksandra Rusek, aleksandra.rusek@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9106 oraz p. Agata Zapasa, agata.zapasa@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9119.


Ocena wniosków – dokumenty

Ocena raportów końcowych – dokumenty


Wypłata wynagrodzeń ekspertów

Obsługą dokumentacji osobowej oraz wynagrodzeń ekspertów zajmuje się Zespół Wsparcia Ekspertów (dane kontaktowe).

Uprzejmie prosimy o nieprzysyłanie do Narodowego Centrum Nauki drogą tradycyjną (pocztą) wypełnionych dokumentów (informacja dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych), sporządzonych opinii oraz rachunków za ich wykonanie.

Równocześnie prosimy ekspertów o aktualizację danych osobowych, jeżeli taka jest wymagana, bezpośrednio w systemie OSF i o poinformowaniu o tym fakcie Zespołu Wsparcia Ekspertów.


Zwrot kosztów podróży dla członków Zespołów Ekspertów

Warunki zwrotu kosztów podróży dla członków Zespołów Ekspertów – zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 16 stycznia 2018 r.

Załączniki do zarządzenia

Wsparciem w zakresie:

  • dokumentacji dot. rozliczenia kosztów podróży Ekspertów zajmuje się p. Edyta Perończyk, edyta.peronczyk@ncn.gov.pl, tel. 12 341 91 78;
  • rozliczenia poniesionych kosztów podróży Ekspertów zajmuje się p. Jolanta Pępek, jolanta.pepek@ncn.gov.pl, tel. 12 341 91 32.

Zwrot kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów

Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów – zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 16 stycznia 2018 r.

Załączniki do zarządzenia

Wsparciem w zakresie:

  • dokumentacji dot. rozliczenia kosztów podróży Ekspertów zajmuje się p. Edyta Perończyk, edyta.peronczyk@ncn.gov.pl, tel. 12 341 91 78;
  • rozliczenia poniesionych kosztów podróży Ekspertów zajmuje się p. Jolanta Pępek, jolanta.pepek@ncn.gov.pl, tel. 12 341 91 32.

Aktualnie oceniane konkursy

Dokumentacja obowiązująca dla aktualnie ocenianych konkursów: