German-Polish Platform


wtorek, 11 października 2016

11 października 2016 r. w Poznaniu odbyła się konferencja „German-Polish Plaform: on the road to innovative Europe”, której organizatorami były polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W wydarzeniu wziął udział przewodniczący Rady NCN, prof. Michał Karoński.