Udział prof. Nowaka w konferencji „DNA – język życia”


czwartek, 27 października 2016

W dniach 27-28 października 2016 r. w Poznaniu odbyła się konferencja DNA – język życia, zorganizowana przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Podczas wydarzenia Narodowe Centrum Nauki reprezentował prof. Krzysztof Nowak, Członek Rady NCN.