Etyczne i społeczne aspekty parametryzacji w nauce


piątek, 28 października 2016

W dniach 28 i 29 października w Warszawie odbyła się konferencja „Etyczne i społeczne aspekty parametryzacji w nauce”, której organizatorem był Komitet Etyki w Nauce PAN. Podczas wydarzenia prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN, wygłosił wystąpienie zatytułowane „Parametryzacja, kto za tym stoi, komu to służy”.