Posiedzenie Komitetu Polityki Naukowej


piątek, 4 listopada 2016

4 listopada w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Polityki Naukowej, w którym udział wzięli dyrektor NCN, prof. Zbigniew Błocki, oraz przewodniczący Rady NCN, prof. Michał Karoński.