ERC Day


poniedziałek, 14 listopada 2016

14 listopada odbył się „ERC Day we Wrocławiu”, zorganizowany przez biuro Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub oraz Europejską Radę ds. Badań Naukowych we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej. Podczas wydarzenia swoje wystąpienia wygłosili prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN, oraz dr Laura Bandura-Morgan, kierownik Zespołu ds. Kontroli i Audytu.