Udział prof. Błockiego w Zgromadzeniu Ogólnym Science Europe


wtorek, 28 listopada 2017

W dniach 28-30 listopada prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, wziął udział w High Level Workshop oraz Zgromadzeniu Ogólnym Science Europe w Brukseli.