Barbórka KGHM


piątek, 1 grudnia 2017

W dniu 1 grudnia dr Tomasz Bzukała, zastępca dyrektora NCN, weźmie udział w obchodach Barbórki, organizowanych w Lublinie przez KGHM Polska Miedź S.A., fundatora Nagrody NCN 2017.