Okrągły Stół NCN


piątek, 15 grudnia 2017

W dniu 15 grudnia w Krakowie odbędzie się Okrągły Stół, spotkanie zainicjowane przez Narodowe Centrum Nauki.