śr., 15/05/2019 - 00:00

W dniach 15-16 maja 2019 r. w Łodzi odbyły się Dni Narodowego Centrum Nauki. Współorganizatorami wydarzenia było Narodowe Centrum Nauki, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Filmowa, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Instytut Biologii Medycznej PAN i Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN.

Podczas paneli dyskusyjnych, warsztatów i spotkań rozmawiano o rzetelności naukowej, otwartym dostępie do treści naukowych oraz nowościach w ofercie NCN. Ważnym punktem programu była prezentacja nowego konkursu Narodowego Centrum Nauki mającego na celu wsparcie szkół doktorskich, które od nowego roku akademickiego rozpoczną kształcenie doktorantów w polskich uczelniach.