pt., 24/05/2019 - 00:00

Dwudziestego czwartego maja 2019 r. prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady Narodowego Centrum Nauki wzięła udział w spotkaniu europejskiego komitetu naukowego Restricted European Committee for Future Accelerators (RECFA). Spotkanie odbyło się w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.