śr., 29/05/2019 - 00:00

Dwudziestego dziewiątego maja 2019 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN wziął udział w spotkaniu roboczym z przedstawicielami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które odbyło się w Warszawie.