wt., 25/06/2019 - 00:00

Dwudziestego piątego czerwca 2019 r. prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN wzięła udział w uroczystości wręczenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz nagród dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, na której wygłosiła okolicznościowy wykład pt. „Tolerancja w czasach niepewności”. Wydarzenie miało miejsce w siedzibie IPPT PAN w Warszawie.