czw., 16/01/2020 - 00:00

W dniach 15-17 stycznia 2020 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady NCN.