czw., 08/10/2020 - 00:00

Ósmego października 2020 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN wziął udział w zdalnym posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.