Kalendarz wydarzeń


  1. Udział prof. Jóźwiaka w konferencji programowej NKN

    środa, 29 marca 2017

    W dniach 29 do 30 marca 2017 r. w Lublinie odbyła się konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki zatytułowana „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia”, zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. W wydarzeniu udział wziął prof. Krzysztof Jóźwiak, członek Rady NCN.  »