Kalendarz wydarzeń


  1. Forum nt. badań naukowych w dziedzinie zdrowia i biologii

    poniedziałek, 22 maja 2017

    22 maja prof. Artur Jarmołowski, członek Rady NCN, wziął udział w Forum nt. badań naukowych w dziedzinie zdrowia i biologii z udziałem państw Europy Środkowo-Wschodniej w Paryżu. »