Kalendarz wydarzeń


  1. Zgromadzenie Plenarne KRASP

    piątek, 9 czerwca 2017

    W dniach 8 i 9 czerwca prof. Janusz Janeczek, Przewodniczący Rady NCN, oraz prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, wzięli udział w posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich we Wrocławiu. »


  2. European Mathematics Representative Meeting

    piątek, 9 czerwca 2017

    9 czerwca prof. Grzegorz Karch, członek Rady NCN, wziął udział w European Mathematics Representative Meeting w Hadze, zorganizowanym przez Netherlands Organisation for Scientific Research. »