Kalendarz wydarzeń


  1. Konferencja prorektorów uczelni medycznych

    środa, 25 października 2017

    W dniach 25-26 października w Szczecinie odbędzie się konferencja prorektorów ds. nauki uczelni medycznych. Weźmie w niej udział prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN