Kalendarz wydarzeń


  1. Udział prof. Błockiego w Zgromadzeniu Ogólnym Science Europe

    środa, 29 listopada 2017

    W dniach 28-30 listopada prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, wziął udział w High Level Workshop oraz Zgromadzeniu Ogólnym Science Europe w Brukseli. »


  2. Klub Absolwenta AGH

    środa, 29 listopada 2017

    W dniu 29 listopada dr Tomasz Bzukała, zastępca dyrektora NCN, brał udział w panelu dyskusyjnym B2B zorganizowanym na Wydziale Zarządzania AGH przez Klub Absolwenta AGH. Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową z wydarzenia. »