Kalendarz wydarzeń


  1. Posiedzenie Rady NCN

    środa, 5 września 2018

    W dniach 5 i 6 września 2018 r. w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady NCN.


  2. Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri

    środa, 5 września 2018

    W dniach 3-5 września w Warszawie odbędzie się posiedzenie komisji konkursowej w sprawie utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Polsce. Wezmą w nim udział Dyrektor NCN, prof. Zbigniew Błocki, oraz pełniący obowiązki zastępcy dyrektor dr Marcin Liana.