Kalendarz wydarzeń


  1. Spotkanie dyrektora NCN z ambasadorem Meksyku i Konsulem Honorowym Meksyku

    wtorek, 26 lutego 2019

    Dwudziestego szóstego lutego 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki spotkał się w siedzibie NCN z Alejandro Negrinem, ambasadorem Meksyku i Sebastianem Chwedeczko, Konsulem Honorowym Meksyku. »