Kalendarz wydarzeń


  1. Polish-German Science Meeting

    środa, 27 lutego 2019

    Dwudziestego siódmego lutego 2019 r. w siedzibie Narodowego Centrum Nauki odbyło się Polish-German Science Meeting zorganizowane wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). »