Kalendarz wydarzeń


  1. Udział zastępcy dyrektora NCN w posiedzeniu KRUP

    czwartek, 21 marca 2019

    W dniach 21-22 marca 2019 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Nauki weźmie udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, które odbędzie się w Łodzi.