Kalendarz wydarzeń


  1. Udział zastępcy dyrektora NCN w posiedzeniu Komitetu Naukoznawstwa PAN

    wtorek, 26 marca 2019

    Dwudziestego szóstego marca 2019 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Nauki wziął udział w posiedzeniu Komitetu Naukoznawstwa PAN w Warszawie. »


  2. Udział dyrektora NCN w spotkaniu Science Europe

    wtorek, 26 marca 2019

    W dniach 25-26 marca prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, wziął udział w cyklicznym spotkaniu Science Europe, które odbyło sie  w Brukseli.  »