Kalendarz wydarzeń


  1. Udział prof. Krzysztofa Jóźwiaka w konferencji prasowej dotyczącej wyników badań nad padaczką wczesnodziecięcą

    czwartek, 4 kwietnia 2019

    Czwartego kwietnia 2019 r. prof. Krzysztof Jóźwiak, członek Rady NCN, wziął udział w konferencji prasowej pt. „Wyprzedzić padaczkę. EPISTOP – wyniki przełomowego badania nad padaczką wczesnodziecięcą”, która odbyła się w Warszawie.