Kalendarz wydarzeń


  1. Udział dyrektora NCN w spotkaniu Science Europe

    piątek, 17 maja 2019

    W dniach 16-17 maja 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, wziął udział w zgromadzeniu ogólnym Science Europe, które odbyło się w Brukseli. »


  2. Udział zastępcy dyrektora NCN w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki

    piątek, 17 maja 2019

    W dniach 16-17 maja 2019 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN wziął udział w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki KRUP, które odbyło się na Uniwersytecie w Białymstoku. »