Kalendarz wydarzeń


  1. Udział zastępcy dyrektora NCN w spotkaniu z przedstawicielami NCBR

    środa, 29 maja 2019

    Dwudziestego dziewiątego maja 2019 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN wziął udział w spotkaniu roboczym z przedstawicielami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które odbyło się w Warszawie. »


  2. Szkolenie dla wnioskodawców

    środa, 29 maja 2019

    Szkolenie dla wnioskodawców prowadzone przez dr inż. Tomasza Szumełdę, koordynatora dyscyplin NCN. »