Kalendarz wydarzeń


  1. Udział przewodniczącej Rady i zastępcy dyrektora NCN w NKN Forum

    poniedziałek, 1 lipca 2019

    Pierwszego lipca 2019 r. prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN oraz dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN wzięli udział w NKN Forum „Ścieżki kariery – rozwój kadr szkolnictwa wyższego i nauki”, które odbyło się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. »