Kalendarz wydarzeń


  1. Posiedzenie Rady NCN

    czwartek, 4 lipca 2019

    W dniach 3 i 4 lipca 2019 r. w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie odbędzie się posiedzenie Rady NCN.


  2. Udział prof. Marka Samocia we Francusko-Polskim Kongresie Chemii w Paryżu

    czwartek, 4 lipca 2019

    W dniach 4-6 lipca 2019 r. prof. Marek Samoć, członek Rady NCN weźmie udział we Francusko-Polskim Kongresie Chemii pod Honorowym Patronatem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej we Francji, który odbędzie się w Paryżu.