Kalendarz wydarzeń


  1. Udział dyrektora NCN w 45. Zjeździe Fizyków Polskich

    piątek, 13 września 2019

    Trzynastego września 2019 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN wziął udział w uroczystości otwarcia 45. Zjazdu Fizyków Polskich zorganizowanego przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Uroczystośc odbyła sie w Auditorium Maximum UJ w Krakowie. »


  2. Udział zastępcy dyrektora NCN w spotkaniu grupy roboczej w MNiSW

    piątek, 13 września 2019

    Trzynastego września 2019 r. dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN wziął udział w spotkaniu grupy roboczej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. »