Kalendarz wydarzeń


  1. Udział przewodniczącej Rady NCN w STS Forum

    wtorek, 8 października 2019

    W dniach 6-8 października 2019 r. prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN wzięła udział w 16th Annual Meeting of Science and Technology in Society Forum (STS Forum), które odbyło się w Kioto (Japonia). »


  2. Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych

    wtorek, 8 października 2019

    Ósmego października 2019 r. w siedzibie NCN odbyły się warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Szkolenie poprowadzili pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi projektów badawczych oraz kontakt z pracownikami jednostek naukowych. »