Kalendarz wydarzeń


  1. Warsztaty IdeaLab

    piątek, 25 października 2019

    W dniach 21-25 października 2019 r. w okolicach Krakowa odbyły się warsztaty zorganizowane w ramach konkursu IdeaLab „Managing threats”. Do udziału mogły się zgłaszać naukowcy z Polski, Norwegii, Liechtensteinu oraz Islandii. Celem warsztatów opracowanie opracowanie koncepcji interdyscyplinarnych projektów badawczych realizowanych we współpracy z partnerami z Polski, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, z których najlepsze zostaną sfinansowane przez NCN. »