dr Tomasz Bzukała – zastępca dyrektora


Jest absolwentem Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (promocja 2007-2009 Andrzej Frycz Modrzewski). Tytuł doktora uzyskał w czerwcu 2014 r. na podstawie rozprawy Choroby społeczne w Krakowie w okresie I wojny światowej w świetle dokumentacji Miejskiego Urzędu Zdrowia w Krakowie przygotowanej w Zakładzie Historii Gospodarczej i Społecznej Instytutu Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie w administracji publicznej zdobywał podczas stażów w Ministerstwie Infrastruktury (Departament Rynku Budowlanego i Techniki) oraz w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli (Wydział ds. Badań, Edukacji i Kultury). W latach 2009-2010 zajmował stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Prezydialnym Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 29 listopada 2009 r. został mianowany urzędnikiem służby cywilnej. 1 października 2010 r. oddelegowany do prac organizacyjnych przy tworzeniu Narodowego Centrum Nauki. Od kwietnia 2011 r. do 5 września 2014 r. pracował jako kierownik Działu Spraw Organizacyjnych NCN. W międzyczasie od 15 lipca 2011 r. do 30 września 2012 r. pełnił obowiązki zastępcy dyrektora NCN.