dr inż. Jakub Gadek

Jakub Gadek

dr inż. Jakub Gadek

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych
  • Adres e-mail: Jakub Gadek
  • Numer telefonu: (12) 3419152
 

Studia magisterskie ukończył na Wydziale Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej z wynikiem bardzo dobrym (kierunek dyplomowania informatyka). Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskał na tym samym wydziale. Pracował na stanowisku asystenta w Instytucie Informatyki Politechniki Łódzkiej, na stanowisku wykładowcy w Katedrze Teleinformatyki Wydziału Informatyki i Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, na stanowisku dziekana Wydziału Zamiejscowego we Włocławku Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, na stanowisku managera oraz instruktora Akademii Sieci Komputerowych Cisco przy Wyższej Szkole Informatyki w Bydgoszczy i Włocławku. Był właścicielem oraz współwłaścicielem firm z branży informatycznej. Pracował w charakterze programisty oraz eksperta przy wielu projektach programistycznych. Pracował przy czterech projektach międzynarodowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej w charakterze eksperta z dziedziny informatyki (IT expert), koordynatora projektu informatycznego (IT coordinator) oraz lidera pakietu roboczego (Work Package Leader). Był koordynatorem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach pracy naukowej zajmował się badaniami nad algorytmami rozpoznawania głosu. Był promotorem dwudziestu prac magisterskich oraz siedemnastu prac inżynierskich.