dr Magdalena Niziołek-Kierecka

Magdalena Niziołek-Kierecka

dr Magdalena Niziołek-Kierecka

 

Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyła studia magisterskie, doktoranckie oraz była zatrudniona jako samodzielny biolog. Badania stanowiące przedmiot jej doktoratu dotyczyły problemu oporności komórek nowotworowych na terapię fotodynamiczną. Praca doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Była dwukrotną stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych naukowców. Odbyła staże w Karolinska Institutet w Szwecji, Medical College of Wisconsin w USA oraz Uniwersytecie w Salzburgu w Austrii. W zagranicznych ośrodkach naukowych pracowała prawie sześć lat.

Wyróżniania przez Amerykańskie i Europejskie Towarzystwa Fotobiologiczne stypendiami konferencyjnymi. Laureatka nagrody podczas prestiżowej Gordon Research Conference on Oxygen Radicals w Venturze w Kalifornii. W trakcie jedenastoletniej działalności naukowej opublikowała dwanaście prac badawczych, w tym siedem jako pierwszy autor.

Kilka lat temu całkowicie zmieniła charakter swojej pracy i zaczęła pisać utwory beletrystyczne. Jest laureatką konkursów literackich Festiwalu Conrada, Międzynarodowego Festiwalu Kryminału i Festiwalu Góry Literatury. W 2014 roku zdobyła główną nagrodę za najlepsze opowiadanie podczas Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu.

17 czerwca 2019 roku rozpoczęła pracę w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku Koordynatora Dyscyplin w dziedzinie Nauk o Życiu.

W wolnym czasie zajmuje się ogrodem, podróżuje lub czyta.