dr Szymon Walczak

dr Szymon Walczak

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych
  • Adres e-mail: Szymon Walczak
  • Numer telefonu: (12) 3419157
 

Studia magisterskie na kierunku matematyka ukończył na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora nauk uzyskał na tym samym wydziale. Pracował na stanowiskach asystenta i adiunkta w Katedrze Metodyki Nauczania Matematyki UŁ. W 2014 roku odbył staż naukowy w Graduate School of Mathematical Sciences Uniwersytetu Tokijskiego.

Główne zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół różnych aspektów teorii foliacji. Jest autorem kilku artykułów dotyczących foliacji wypaczonych. Pracował jako wykonawca w grancie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przy realizacji kilku projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Współorganizator konferencji naukowych (m.in. Izraelsko-Polski Zjazd Matematyczny, Foliations 2012).

W wolnych chwilach zajmuje się projektowaniem graficznym.